Παραγωγή

Η συγκομιδή του καρπού ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, όταν δηλαδή ο ελαιόκαρπος είχε το βέλτιστο βαθμό ωρίμανσης (από χρυσοπράσινο χρώμα σε ιώδες), και διήρκεσε περίπου 15 ημέρες.

Κάθε μέρα το απόγευμα χρυσοπράσινες ελιές από τους ελαιώνες μας μεταφέρονταν σε πλαστικά καλάθια στο γειτονικό πιστοποιημένο ελαιοτριβείο. Η διαδικασία της ελαιοποίησης ξεκινούσε την ίδια μέρα το απόγευμα.

Αρχικά είχαμε την αποφύλλωση και το πλύσιμο του καρπού. Έτσι, οι ελιές πλένονταν σε πλούσια ποσότητα τρεχούμενου νερού και στη συνέχεια ξεπλένονταν στο τέλος της διαδρομής με καθαρό νερό.

Κατόπιν ο καρπός οδηγούνταν στον σπαστήρα, ο οποίος λειτουργούσε με υψηλή ένταση.

Από εκεί στον μαλακτήρα για την μάλαξη της ζύμης για περίπου 35-40min. Το καπάκι του μαλακτήρα παρέμεινε κλειστό κατά τη διαδικασία της μάλαξης και η θερμοκρασία στη ζύμη δεν υπερέβη τους 28οC.

Μετά είχαμε τη φυγοκέντριση και τον διαχωρισμό, όπου και εκεί η θερμοκρασία δεν υπερέβη τους 28οC.

Τέλος η αποθήκευση του ελαιολάδου έγινε σε ανοξείδωτες δεξαμενές με σύστημα παροχής αζώτου και διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία. Το άζωτο αντικαθιστά το οξυγόνο, τόσο στις δεξαμενές όσο και σε κάθε συσκευασία μας μην επιτρέποντας έτσι στο οξυγόνο να έρθει σε επαφή με το ελαιόλαδο. Απομακρύνοντας το οξυγόνο προστατεύουμε αποτελεσματικά το ελαιόλαδο μας από τις οξειδώσεις, διατηρώντας έτσι τόσο την χαρακτηριστική έντονη φρουτώδη γεύση και τα πλούσια αρώματα του όσο και την υψηλή διατροφική του αξία.

Μετά από φυσική καθίζηση 3-4 μηνών συλλέγουμε το διαυγές ελαιόλαδο και το τυποποιούμε.

Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν ένα ελαιόλαδο με έντονο χρυσοπράσινο χρώμα, με πρωτόγνωρα έντονα αρώματα φρεσκοκομμένου χορταριού, φύλλων ντομάτας και πράσινου αμύγδαλου ενώ στην γεύση του αναγνωρίζεται μέτριας έντασης πικράδα και χαρακτηριστικοί τόνοι πικάντικου.